ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Atrás de
ข้างหลังของ
Na frente de
ข้างหน้าของ
Ao lado de
ข้างๆ
Primeira porta à direita
ประตูแรกทางขวา
Vire à direita no quarto semáforo
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
Você está me entendendo?
คุณเข้าใจผมไหม
Norte
ทิศเหนือ
Oeste
ทิศตะวันตก
Sul
ทิศใต้
Leste
ทิศตะวันออก
À direita
ไปทางขวา
À esquerda
ไปทางซ้าย
Tem elevador?
มีลิฟท์ไหม
Onde fica a escada?
บันไดอยู่ที่ไหน
Em que direção?
ไปทางไหน
A segunda porta à esquerda
ประตูที่สองด้านซ้าย
Vire à esquerda na esquina
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน