ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Logo em frente
ตรงไปเลย
No fundo
ข้างหลัง
Na frente
ข้างหน้า
Dentro
ข้างใน
Fora
ข้างนอก
Aqui
ที่นี่
ที่นั่น
Perto
ใกล้
Longe
ไกล
Ao longo do muro
ตามผนัง
Virando a esquina
ตรงหัวมุม
Na mesa
ที่โต๊ะ
Na linha
ในแถว
Andar de baixo
ชั้นล่าง
Andar de cima
ชั้นบน
Seguindo pelo corredor
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า