บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
Mil
สองพัน
Dois mil
สามพัน
Três mil
สี่พัน
Quatro mil
ห้าพัน
Cinco mil
หกพัน
Seis mil
เจ็ดพัน
Sete mil
แปดพัน
Oito mil
เก้าพัน
Nove mil
หนึ่งหมื่น
Dez mil

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม