บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 13 หมายเลข: 10 ถึง 100

คำศัพท์

สิบ
Dez
ยี่สิบ
Vinte
สามสิบ
Trinta
สี่สิบ
Quarenta
ห้าสิบ
Cinquenta
หกสิบ
Sessenta
เจ็ดสิบ
Setenta
แปดสิบ
Oitenta
เก้าสิบ
Noventa
หนึ่งร้อย
Cem

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม