บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 12 หมายเลข: 21 ถึง 30

คำศัพท์

ยี่สิบเอ็ด
Vinte e um
ยี่สิบสอง
Vinte e dois
ยี่สิบสาม
Vinte e três
ยี่สิบสี่
Vinte e quatro
ยี่สิบห้า
Vinte e cinco
ยี่สิบหก
Vinte e seis
ยี่สิบเจ็ด
Vinte e sete
ยี่สิบแปด
Vinte e oito
ยี่สิบเก้า
Vinte e nove
สามสิบ
Trinta

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม