บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 11 หมายเลข: 11 ถึง 20

คำศัพท์

สิบเอ็ด
Onze
สิบสอง
Doze
สิบสาม
Treze
สิบสี่
Catorze
สิบห้า
Quinze
สิบหก
Dezesseis
สิบเจ็ด
Dezessete
สิบแปด
Dezoito
สิบเก้า
Dezenove
ยี่สิบ
Vinte

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม