บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
Números
หนึ่ง
Um
สอง
Dois
สาม
Três
สี่
Quatro
ห้า
Cinco
หก
Seis
เจ็ด
Sete
แปด
Oito
เก้า
Nove
สิบ
Dez

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม