ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 9 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

A propósito
อีกเรื่องหนึ่ง
Pelo menos
อย่างน้อยที่สุด
Finalmente
ในที่สุด
Entretanto
อย่างไรก็ตาม
Portanto
ดังนั้น
Não se preocupe
ไม่เป็นไร
Depende
นั่นขึ้นอยู่กับ
Sinto muito
ฉันขอโทษ
Agora mesmo
ตอนนี้
Eu não sei
ฉันไม่รู้
Assim
เช่นนี้

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล