ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Eu
ฉัน
Você
คุณ
Ele
เขาผู้ชาย
Ela
เธอ
Nós
พวกเรา
Vocês
พวกคุณ
Eles
พวกเขา
Meu
ของฉัน
Seu
ของคุณ
Dele
ของเขา
Dela
ของเธอ
Isto
นี้
Aquilo
นั้น
Estes
เหล่านี้
Aqueles
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี