ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 3 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Fale devagar
พูดช้าๆ
Eu não entendi
ฉันไม่เข้าใจ
Você está entendendo?
คุณเข้าใจไหม
Claro
แน่นอน
Repita, por favor
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
De novo
อีกครั้ง
Palavra por palavra
คำต่อคำ
Devagar
ช้าๆ
Como se diz?
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
O que quer dizer?
มันหมายความว่าอย่างไร
O que você disse?
คุณพูดว่าอะไร
Você tem alguma pergunta?
คุณมีคำถามหรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน