ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Registre des visiteurs (le)
สมุดเยี่ยม
Panier d’achat (le)
รถเข็นช้อปปิ้ง
Forum (le)
กลุ่มข่าวสาร
S’abonner
สมัครสมาชิก
Messages sortants
ข้อความที่ส่งออก
Courrier crypté
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
Boîte Éléments envoyés (la)
กล่องส่ง
Messages supprimés
ข้อความที่ถูกลบ
Boîte de réception (la)
กล่องขาเข้า
Boîte d’envoi (la)
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว