บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 108 คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

คำศัพท์

ตัดคำ
Retour à la ligne automatique (le)
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cyberespace (le)
ที่อยู่อีเมล์
Adresse email (la)
สมุดที่อยู่
Carnet d’adresses (le)
ผู้รับ
Destinataire (le)
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
Spam (le)
ตอบทุกคน
Répondre à tous
ไฟล์ที่แนบมา
Fichiers joints (les)
แนบ
Joindre
หัวเรื่องข้อความ
En-têtes (les)
เรื่อง
Objet (le)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม