ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 107 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Clavier (le)
แป้นพิมพ์
Bouton (le)
ปุ่ม
Ordinateur portable (le)
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
Modem (le)
โมเด็ม
Bouton de la souris (le)
ปุ่มเมาส์
Tapis de souris (le)
แผ่นรองเมาส์
Souris (la)
เม้าส์
Base de données (la)
ฐานข้อมูล
Presse-papiers (le)
คลิปบอร์ด

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว