ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Gras
ตัวหนา (ข้อความ)
Modèle (le)
แบบ
Préférences (les)
การตั้งค่า
Cocher la case
ขีดกากบาทในกล่อง
Transfert de fichier (le)
การถ่ายโอนไฟล์
Établir la connexion
เข้าสู่ระบบ
Mot-clé (le)
คำหลัก
Nom d'utilisateur (le)
ชื่อผู้ใช้
Mot de passe (le)
รหัสผ่าน
Signature numérique (la)
ลายเซ็นดิจิตอล
Domaine public (le)
สาธารณะสมบัติ
Bande passante (la)
ช่วงความถี่ของคลื่น
Page d’ouverture (la)
แบนเนอร์
Icône (la)
ไอคอน
Foire aux questions
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว