บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 105 การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง

คำศัพท์

กลับ
Précédent
ข้างหน้า
Suivant
บันทึก
Enregistrer
ท่อง (เว็บ)
Naviguer
ดาวน์โหลด
Télécharger
ดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
Exécuter
กด
Cliquer
ลาก
Glisser
ปล่อย
Déposer
อัพเดท
Mettre à jour
เมนูแบบเลื่อนลง
Menu déroulant (le)
หยุด
Arrêt (le)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม