บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 104 การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

หน้าแรก
Page d’accueil (la)
อัพโหลด
Télécharger
เลือก
Choisir
โฟลเดอร์
Dossier (le)
แถบเครื่องมือ
Barre d’outils (la)
กลับไป
Retour
บุ๊กมาร์ก
Signet (le)
ที่ (@)
À
ทับ (/)
Barre oblique (la)
ทวิภาค (:)
Deux-points (les)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม