ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 103 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Internet (le)
อินเทอร์เน็ต
Lien (le)
ลิงค์
Hyperlien (le)
เชื่อมโยงหลายมิติ
Prestataire de service Internet (le)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Réseau (le)
เครือข่าย
Site Web (le)
เว็บไซต์
Page Web (la)
หน้าเว็บ
Adresse de page Web (la)
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
Site Web sécurisé (le)
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
Navigateur (le)
เบราว์เซอร์
Moteur de recherche (le)
เครื่องมือค้นหา
Serveur sécurisé (le)
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย