บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 103 การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

อินเทอร์เน็ต
Internet (le)
ลิงค์
Lien (le)
เชื่อมโยงหลายมิติ
Hyperlien (le)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Prestataire de service Internet (le)
เครือข่าย
Réseau (le)
เว็บไซต์
Site Web (le)
หน้าเว็บ
Page Web (la)
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
Adresse de page Web (la)
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
Site Web sécurisé (le)
เบราว์เซอร์
Navigateur (le)
เครื่องมือค้นหา
Moteur de recherche (le)
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
Serveur sécurisé (le)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม