บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 102 การงาน: การหางาน

คำศัพท์

คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
Avez-vous un permis de travail?
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
J’ai un permis de travail
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
Je n’ai pas de permis de travail
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Quand pouvez-vous commencer?
ผมจ่ายสิบยูโรต่อชั่วโมง
Je paie dix euros l’heure
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Je vous paierai à la semaine
ต่อเดือน
Par mois
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
Soyez là à huit heures du matin
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
La journée se termine à seize heures trente
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Vous devrez porter un uniforme
คุณทำเช่นนี้
Faites comme ceci

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม