ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 102 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 102. การงาน: การหางาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Avez-vous un permis de travail?
คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
J’ai un permis de travail
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
Je n’ai pas de permis de travail
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
Quand pouvez-vous commencer?
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Je paie dix euros l’heure
ผมจ่ายสิบยูโรต่อชั่วโมง
Je vous paierai à la semaine
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Par mois
ต่อเดือน
Soyez là à huit heures du matin
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
La journée se termine à seize heures trente
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Vous devrez porter un uniforme
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Faites comme ceci
คุณทำเช่นนี้