ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je cherche une agrafeuse
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
Punaise (la)
เป๊ก
Crayon (le)
ดินสอ
Livre (le)
หนังสือ
Papier (le)
กระดาษ
Carnet (le)
สมุดบันทึก
Diapositives (les)
สไลด์
Calendrier (le)
ปฏิทิน
Papier collant (le)
เทป
Il me faut une carte
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่