ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Où sont les ciseaux?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
Taille-crayons (le)
กบเหลาดินสอ
Trombone (le)
คลิปหนีบกระดาษ
J’ai besoin d’un stylo
ผมต้องการปากกา
Bloc-notes (le)
สมุดฉีก
Règle (la)
ไม้บรรทัด
Enveloppe (la)
ซองจดหมาย
Timbre (le)
แสตมป์
Colle (la)
กาว
Gomme (la)
ยางลบ