บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 98 ออฟฟิซ: เสบียง

คำศัพท์

กรรไกรอยู่ที่ไหน
Où sont les ciseaux?
กบเหลาดินสอ
Taille-crayons (le)
คลิปหนีบกระดาษ
Trombone (le)
ผมต้องการปากกา
J’ai besoin d’un stylo
สมุดฉีก
Bloc-notes (le)
ไม้บรรทัด
Règle (la)
ซองจดหมาย
Enveloppe (la)
แสตมป์
Timbre (le)
กาว
Colle (la)
ยางลบ
Gomme (la)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม