บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 97 ออฟฟิซ: อุปกรณ์

คำศัพท์

เครื่องแฟ็กซ์
Télécopieur (le)
เครื่องถ่ายเอกสาร
Photocopieuse (la)
โทรศัพท์
Téléphone (le)
เครื่องฉาย
Projecteur (le)
คอมพิวเตอร์
Ordinateur (le)
จอภาพ
Écran (le)
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
แผ่นดิสก์
Disque (le)
เครื่องคิดเลข
Machine à calculer (la)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม