บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 95 หมอ: สนทนากับหมอ

คำศัพท์

คุณมีไม้เท้าไหม
Avez-vous des béquilles?
เคล็ด
Entorse (la)
คุณทำกระดูกหัก
Vous avez une fracture
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
J'ai besoin d'un antidouleur
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
Je ne fais pas d’hypertension
ฉันตั้งท้อง
Je suis enceinte
ผมเป็นผื่น
J’ai des plaques rouges
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
La blessure est infectée
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Regardez ce bleu
ไข้หวัดใหญ่
Grippe (la)
ผมมีอาการเป็นหวัด
J’ai un rhume
ผมมีอาการหนาวสั่น
J’ai des frissons
เจ็บที่ไหน
Où avez-vous mal?
ทุกที่
Partout
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
Je me sens comme ça depuis trois jours
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Prenez-vous des médicaments?
ใช่ สำหรับหัวใจของผม
Oui, pour le cœur

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม