ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Avez-vous des béquilles?
คุณมีไม้เท้าไหม
Entorse (la)
เคล็ด
Vous avez une fracture
คุณทำกระดูกหัก
J'ai besoin d'un antidouleur
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
Je ne fais pas d’hypertension
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
Je suis enceinte
ฉันตั้งท้อง
J’ai des plaques rouges
ผมเป็นผื่น
La blessure est infectée
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
Regardez ce bleu
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Grippe (la)
ไข้หวัดใหญ่
J’ai un rhume
ผมมีอาการเป็นหวัด
J’ai des frissons
ผมมีอาการหนาวสั่น
Où avez-vous mal?
เจ็บที่ไหน
Partout
ทุกที่
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
Je me sens comme ça depuis trois jours
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
Prenez-vous des médicaments?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Oui, pour le cœur
ใช่ สำหรับหัวใจของผม