ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Avez-vous de la fièvre?
คุณมีไข้หรือไม่
Oui, j’ai de la fièvre
ใช่ ผมมีไข้
J’ai de la fièvre depuis hier
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
Pourriez-vous appeler un médecin, s’il vous plaît?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
Quand va venir le médecin?
เมื่อไหร่หมอจะมา
J’ai mal au pied
เท้าของผมเจ็บ
Je suis tombé
ผมล้ม
J’ai eu un accident
ผมประสบอุบัติเหตุ
Je crois que je l’ai cassé
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
Alitement (le)
พักบนเตียง
Coussin chauffant (le)
กระเป๋าไฟฟ้า
Poche de glace (la)
เจลเก็บความเย็น
Écharpe (la)
ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ
Il faut mettre un plâtre
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ