ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 93 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je dois voir un médecin
ผมจำเป็นต้องพบแพทย์
Est-ce que le médecin est là?
หมออยู่หรือเปล่า
Je ne me sens pas bien
ผมรู้สึกไม่สบาย
Je suis malade
ผมป่วย
J’ai mal au ventre
ผมมีอาการปวดท้อง
J’ai mal à la tête
ผมมีอาการปวดศีรษะ
Je dois me coucher
ผมจำเป็นต้องนอนพักผ่อน
J’ai mal à la gorge
ผมเจ็บคอ
J’ai la nausée
ผมรู้สึกคลื่นไส้
J’ai une réaction allergique
ผมมีอาการแพ้
J’ai la diarrhée
ผมมีอาการท้องเสีย
J’ai la tête qui tourne
ผมเวียนหัว
J’ai la migraine
ผมมีอาการไมเกรน

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ