ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 92 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

À la campagne
ในประเทศ
Champ (le)
สนาม
Étable (la)
ยุ้งข้าว
Ferme (la)
ไร่นา
Fermier (le)
ชาวนา
Tracteur (le)
รถแทรกเตอร์
Le ciel est beau
ท้องฟ้าสวยงาม
Il y a tant d’étoiles
มีดาวเยอะมากมาย
C’est la pleine lune
มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
J’aime le soleil
ผมรักดวงอาทิตย์

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ