ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je n’aime pas les insectes
ผมไม่ชอบแมลง
Abeille (la)
ผึ้ง
Y a-t-il toujours autant de mouches?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
Quel genre d’araignée?
แมงมุมชนิดไหน
Ver (le)
หนอน
Papillon (le)
ผีเสื้อ
Coccinelle (la)
เต่าทอง
Fourmi (la)
มด
Chenille (la)
บุ้ง
Les cafards ne sont pas propres
แมลงสาบสกปรก
C'est un antimoustiques
นี้คือยาขับไล่แมลง

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ