ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 90 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Il y a beaucoup de grenouilles ici
ที่นี่มีกบหลายตัว
Est-ce que ce sont des chèvres?
นั้นแพะใช่ไหม
Canard (le)
เป็ด
Est-ce que le perroquet parle?
นกแก้วสามารถพูดคุยได้ไหม
Tortue (la)
เต่า
Singe (le)
ลิง
Est-ce un serpent venimeux?
งูมีพิษไหม
Vache (la)
วัว
Lézard (le)
จิ้งจก
Souris (la)
หนู
Crocodile (le)
จระเข้

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ