ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 89 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Les animaux
สัตว์
Avez-vous un chien?
คุณมีสุนัขไหม
Je suis allergique aux chats
ผมแพ้แมว
J’ai un oiseau
ผมมีนกตัวหนึ่ง
Lapin (le)
กระต่าย
Poule (la)
ไก่
Coq (le)
ไก่ตัวผู้
Cheval (le)
ม้า
J’aime les chevaux
ผมชอบม้า
Poulet (le)
ไก่
Cochon (le)
หมู

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ