ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 88 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

J’aime jouer aux dames
ผมชอบเล่นหมากฮอส
Je veux jouer aux cartes
ผมอยากเล่นไพ่
Je n'aime pas les échecs
ผมไม่ชอบเล่นหมากรุก
Je ne dois pas aller au restaurant
ผมไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านอาหาร
J’aime faire voler un cerf-volant
ผมชอบชักว่าว
Je n’aime pas l’alpinisme
ผมไม่ชอบการปีนเขา
J’aime faire du vélo
ผมชอบขี่จักรยาน
Je ne veux pas jouer de jeux vidéo
ผมไม่อยากเล่นวิดีโอเกม
J’aime danser
ผมชอบเต้น
J’aime jouer
ผมชอบเล่น
Je dois rentrer chez moi
ผมจำเป็นต้องกลับบ้าน
Je dois aller dormir
ผมจำเป็นต้องไปนอน
J’aime écrire des poèmes
ผมชอบเขียนบทกวี

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์