ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je vais me promener
ผมกำลังจะไปเดินเล่น
Je ne dois pas regarder la télévision
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
Je ne dois pas regarder le film
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
Je dois utiliser l’ordinateur
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
Je dois traverser la rue
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
Je dois dépenser de l’argent
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
Je dois l’envoyer par la poste
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
Je dois faire la queue
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
Je ne dois pas déposer d’argent à la banque
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน