ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 86 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

J’aime la photo
ผมชอบถ่ายภาพ
J’aime jouer de la guitare
ผมชอบเล่นกีตาร์
Je n'aime pas tricoter
ผมไม่ชอบการถัก
Je n'aime pas peindre
ผมไม่ชอบทาสี
J’aime lire
ผมชอบอ่าน
Je n'aime pas construire des maquettes d’avion
ผมไม่ชอบสร้างเครื่องบินแบบจำลอง
J’aime écouter la musique
ผมชอบฟังเพลง
J’aime la philatélie
ผมชอบสะสมแสตมป์
Je n'aime pas chanter
ผมไม่ชอบร้องเพลง
J’aime dessiner
ผมชอบวาดรูป

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล