ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 85 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je veux prendre un bain de soleil
ผมอยากอาบแดด
Je veux faire du ski nautique
ผมอยากไปเล่นสกีน้ำ
Je ne veux pas aller à la pêche
ผมไม่อยากไปตกปลา
Je ne veux pas aller me baigner
ผมไม่อยากไปว่ายน้ำ
Je veux aller au parc
ผมไม่อยากไปที่สวนสาธารณะ
Je veux aller au lac
ผมอยากไปที่ทะเลสาป
Je ne veux pas aller camper
ผมไม่อยากไปตั้งแคมป์
Je ne veux pas aller faire de la voile
ผมไม่อยากไปล่องเรือใบ
Je veux aller faire du canotage
ผมอยากไปพายเรือ
Je veux skier
ผมอยากเล่นสกี
Je veux voyager
ผมอยากเดินทาง

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง