บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 84 ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

คำศัพท์

ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
Est-ce une plage de sable?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
Y a-t-il un maître nageur?
ระหว่างเวลาอะไร
À quelles heures?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
Est-ce sûr pour les enfants?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
Peut-on se baigner ici sans risques?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
Peut-on se baigner ici?
น้ำเย็นไหม
Est-ce que l’eau est froide?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
Peut-on plonger ici sans risques?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
Y a-t-il un courant sous-marin dangereux?
น้ำขึ้นกี่โมง
À quelle heure est la marée haute?
น้ำลดกี่โมง
À quelle heure est la marée basse?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
Est-ce que le courant est fort?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
Comment faire pour aller sur l'île?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่
Y a-t-il un bateau qui puisse nous y emmener?

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม