ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 84 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Est-ce une plage de sable?
ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
Y a-t-il un maître nageur?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
À quelles heures?
ระหว่างเวลาอะไร
Est-ce sûr pour les enfants?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
Peut-on se baigner ici sans risques?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
Peut-on se baigner ici?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
Est-ce que l’eau est froide?
น้ำเย็นไหม
Peut-on plonger ici sans risques?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
Y a-t-il un courant sous-marin dangereux?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
À quelle heure est la marée haute?
น้ำขึ้นกี่โมง
À quelle heure est la marée basse?
น้ำลดกี่โมง
Est-ce que le courant est fort?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
Comment faire pour aller sur l'île?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
Y a-t-il un bateau qui puisse nous y emmener?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต