ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 83 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Eau (la)
น้ำ
Piscine (la)
สระ
Maître nageur (le)
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำ
Surf-board (le)
กระดานโฟมว่ายน้ำ
Tuba (le)
แว่นตาดำน้ำ
Plongée libre (la)
ดำน้ำดูปะการัง
Surf (le)
เล่นกระดานโต้คลื่น
Natation (la)
สระว่ายน้ำ
Plongée (la
การดำน้ำ

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต