ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 82 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Coquillage (le)
เปลือกหอย
Hippocampe (le)
ม้าน้ำ
Baleine (la)
ปลาวาฬ
Crabe (le)
ปู
Dauphin (le)
ปลาโลมา
Phoque (le )
แมวน้ำ
Étoile de mer (la)
ปลาดาว
Poisson (le)
ปลา
Requin (le)
ปลาฉลาม
Piranha (le)
ปลาปิรันย่า
Méduse (la)
แมงกะพรุน

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน