ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 81 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Glacière (la)
เครื่องทำน้ำเย็น
Lunettes de soleil (les)
แว่นตากันแดด
Seau (le)
ถัง
Pelle (la)
พลั่ว
Maillot de bain (le)
ชุดว่ายน้ำ
Maillot de bain (le)
กางเกงว่ายน้ำ
Balle (la)
ลูกบอล
Ballon de plage (le)
ลูกบอลชายหาด
Parasol (le)
ร่มชายหาด
Transat (le)
เก้าอี้ชายหาด
Écran solaire (le)
ครีมกันแดด

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน