ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 80 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

À la plage
ที่ชายหาด
Prendre un bain de soleil
อาบแดด
Mer (la)
ทะเล
Vague (la)
คลื่น
Sable (le)
ทราย
Coucher de soleil (le)
พระอาทิตย์ตกดิน
Île (la)
เกาะ
Lac (le)
ทะเลสาป
Océan (le)
มหาสมุทร
Port (le)
ท่าเรือ
Baie (la)
อ่าว
Côte (la)
ชายฝั่ง
Marée haute (la)
น้ำขึ้น
Marée basse (la)
น้ำลด
Serviettes (les)
ผ้าขนหนู

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์