บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 79 อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร

คำศัพท์

ขวด
Bouteille (la)
โถ
Bocal (le)
กระป๋อง
Boîte (la)
กล่อง
Boîte (la)
กระสอบ
Sac (le)
ถุง
Sac (le)
อีกหน่อย
Un peu plus
เพิ่มขึ้น
Encore
ส่วนหนึ่ง
Une portion
เล็กน้อย
Un peu
มากเกินไป
Trop

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม