ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 78 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Assaisonnement (le)
เครื่องปรุงรส
Moutarde (la)
มัสตาร์ด
Ketchup (le)
ซอสมะเขือเทศ
Mayonnaise (la)
มายองเนส
Huile (la)
น้ำมัน
Vinaigre (le)
น้ำส้มสายชู
Il manque du sel
มันยังต้องใส่เกลืออีก
Farine (la)
แป้ง
Miel (le)
น้ำผึ้ง
Confiture (la)
แยม
Avoine (le)
ข้าวโอ๊ต
Blé (le)
ข้าวสาลี

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง