ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 76 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Café (le)
กาแฟ
Thé (le)
ชา
Boisson gazeuse (la)
โซดา
Eau (la)
น้ำ
Limonade (la)
น้ำมะนาว
Jus d’orange (le)
น้ำส้ม
Je voudrais un verre d’eau, s’il vous plaît
ผมอยากได้น้ำแก้วหนึ่ง
Frites (les)
มันฝรั่งทอด
Friandise (la)
ลูกอม
Chocolat (le)
ช็อคโกแลต
Chewing-gum (le)
หมากฝรั่ง

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ