ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 75 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Céréales (les)
ธัญญาหาร
Petit gâteau (le)
คุกกี้
Sucre (le)
น้ำตาล
Je ne peux pas manger de sucre
ผมไม่ได้รับอนุญาตให้กินน้ำตาล
Petit pain (le)
ขนมปังก้อน
Baguette (la)
ขนมปังก้อนยาวๆ
Beignet (le)
โดนัท
Tarte (la)
พายขนาดเล็ก
Dessert (le)
ขนมหวาน
Gâteau (le)
เค้ก
Pain (le)
ขนมปัง
Sandwich (le)
แซนด์วิช

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ