ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 74 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Bœuf (le)
เนื้อวัว
Veau (le)
เนื้อลูกวัว
Jambon (le)
แฮม
Poulet (le)
ไก่
Dinde (la)
ไก่งวง
Canard (le)
เป็ด
Lard (le)
เบคอน
Hot-dog (le)
ฮอทดอก
Hamburger (le)
แฮมเบอร์เกอร์
Bifteck (le)
เนื้อเสต็ก
Porc (le)
เนื้อหมู
Saucisse (la)
ไส้กรอก
Côtelette d’agneau (la)
เนื้อแกะ
Côtelette de porc (la)
เนื้อหมูที่มีกระดูกติดอยู่ด้วย

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ