ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 73 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Produits laitiers (les)
ผลิตภัณฑ์นม
Lait (le)
นม
Glace (la)
ไอศครีม
Beurre (le)
เนย
Fromage (le)
ชีส
Crème (la)
ครีม
Surgelés (les)
อาหารแช่แข็ง
Yaourt (le)
โยเกิร์ต
Œufs (les)
ไข่

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย