ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 70 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Fruits (les)
ผลไม้
Cerises (les)
เชอร์รี่
Fraises (les)
สตรอเบอร์รี่
Citron (le)
มะนาว
Pomme (la)
แอปเปิล
Orange (la)
ส้ม
Poire (la)
ลูกแพร์
Banane (la)
กล้วย
Raisins (les)
องุ่น
Pamplemousse (le)
ส้มโอ
Pastèque (la)
แตงโม
Ananas (le)
สับปะรด
Prune (la)
ลูกพลัม

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า