บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 69 อาหาร: ร้านขายกับข้าว

คำศัพท์

ร้านขายกับข้าว
Épicerie (la)
ร้านขายกับข้าวเปิด
L’épicerie est ouverte
รถเข็นช้อปปิ้ง
Caddie (le)
ตะกร้า
Panier (le)
มีข้าวไหม
Avez-vous du riz?
ซื้อ
Acheter
จ่ายเงิน
Payer
อยู่ช่องไหน
À quel rayon?
ร้านขายเนื้อ
Boucherie (la)
เบเกอรี่
Boulangerie-pâtisserie (la)
ทำอาหาร
Cuisiner
น้ำอยู่ที่ไหน
Où puis-je trouver l’eau?
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
Dîner en famille
ผมหิว
J’ai faim
ตั้งโต๊ะ
Mettre la table

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม