ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Épicerie (la)
ร้านขายกับข้าว
L’épicerie est ouverte
ร้านขายกับข้าวเปิด
Caddie (le)
รถเข็นช้อปปิ้ง
Panier (le)
ตะกร้า
Avez-vous du riz?
มีข้าวไหม
Acheter
ซื้อ
Payer
จ่ายเงิน
À quel rayon?
อยู่ช่องไหน
Boucherie (la)
ร้านขายเนื้อ
Boulangerie-pâtisserie (la)
เบเกอรี่
Où puis-je trouver l’eau?
น้ำอยู่ที่ไหน
Cuisiner
ทำอาหาร
Dîner en famille
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
J’ai faim
ผมหิว
Mettre la table
ตั้งโต๊ะ

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง