ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 68 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Manger
กิน
Boire
ดื่ม
Je voudrais parler au directeur du restaurant
ฉันต้องการคุยกับผู้จัดการ
Qu’est-ce que c’est?
นี้คืออะไร
Addition (la)
บิล
Service (le)
เงินรางวัล
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
ผมจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม
L’addition, s’il vous plaît
กรุณาเก็บตังค์
Avez-vous une autre carte de crédit?
คุณมีบัตรเครดิตอีกใบหนึ่งไหม
Je dois avoir un reçu
ผมต้องการใบเสร็จ
Où sont les toilettes?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
Sortie (la)
ทางออก
Entrée (la)
ทางเข้า
Merci du bon service
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน