ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 66 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Comment est-ce préparé?
สิ่งนี้จัดเตรียมอย่างไร
Cuit au four
อบ
Grillé
ย่าง
Rôti
ย่าง
Frit
ทอด
Sauté
ผัด
Grillé
ปิ้ง
Cuit à la vapeur
นึ่ง
Haché
สับ
C’est brûlé
มันไหม้
Petit déjeuner
อาหารเช้า
Déjeuner
อาหารกลางวัน
Dîner
อาหารเย็น
Snack
ขนมขบเคี้ยว
Je suis au régime
ผมกำลังลดน้ำหนัก
Je suis végétarien
ผมเป็นมังสวิรัต
Je ne mange pas de viande
ผมไม่กินเนื้อสัตว์
Je suis allergique aux noix
ผมแพ้ถั่ว

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น