ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 65 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Pouvez-vous m’apporter des fruits?
คุณเอาผลไม้มาให้ผมได้ไหม
Ce n’est pas propre
มันสกปรก
Je voudrais encore de l'eau?
เติมน้ำให้ผมได้ไหม
C’était délicieux
อร่อยมาก
Est-ce épicé?
เผ็ดไหม
Est-ce que le poisson est frais?
ปลาสดไหม
Est-ce qu’ils sont sucrés?
หวานไหม
Sûr
เปรี้ยว
La nourriture est froide
อาหารเย็น
C’est froid
มันเย็น

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ