บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 64 ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

คำศัพท์

เนื้อนี้ดิบ
La viande est crue
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
Je l’aime saignante
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
Je l’aime cuite à point
เนื้อสุกๆ
Bien cuit
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
J’aimerais essayer un plat de l’endroit
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
Je suis allergique à certains aliments
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
Quels sont les ingrédients?
คุณมีเนื้อชนิดไหน
Quels types de viande proposez-vous?

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม