เรียนรู้ ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร


Please wait

Loading. Please be patient

<< BACK
PLAY AGAIN
PLAY
STOP
NEXT >>
PAGE UP
PAGE DOWN
HELP
ON
OFF
Check Answer
Yes
No
Listen Again
  Flip Card  
Show English First
Show Spanish First
Show Other Side First
    Find Next    
Chinese sounds:
Dutch sounds:
Spanish sounds:
English sounds:
French sounds:
German sounds:
Portuguese sounds:
Italian sounds:
Japanese sounds:
Polish sounds:
Russian sounds:
 

คำศัพท์

ภาษาไทย

ภาษาฝรั่งเศส

เครื่องดื่ม
Boisson (la)
ใส่น้ำแข็ง
Avec glaçons
ช้อน
Cuiller (la)
มีด
Couteau (le)
ส้อม
Fourchette (la)
แก้ว
Verre (le)
จาน
Assiette (la)
จานรอง
Soucoupe (la)
ถ้วย
Tasse (la)
ผมต้องการผ้าเช็ดปาก
Je voudrais une serviette
ผมไม่ต้องการพริกไทย
Je ne veux pas de poivre
ขวดพริกไทย
Poivrier (le)
ช่วยส่งเกลือให้ผมได้ไหม
Passez-moi le sel
ขวดเกลือ
Salière (la)